پرسش‌های متداول » مشاوره حقوقی

بازگشت
  • help باتوجه به اینکه پدرم قبل از پدر بزرگم فوت شده آیا ارثی به بنده تعلق میگیرد؟
    خیر. پسری که قبل از پدر فوت میکند ارثی به فرزندان آن تعلق نمیگیرد

پرونده شمار

مشاوره حقوقی
امور دعاوی
امور پژوهشی