پرسش‌های متداول » امور دعاوی

بازگشت
  • help در صورت طلاق غیابی از سوی زن ، می تواند بلافاصله ازدواج کند؟
    سلام در صورت طلاق غیابی از ناحیه زوجه ، وی باید عده طلاق نگه دارد.

پرونده شمار

مشاوره حقوقی
امور دعاوی
امور پژوهشی